Hier­on­der vind je een over­zicht van professionals/organisaties die bekend zijn met chems en seks en gere­la­teer­de pro­ble­men en behan­de­lin­gen.

De zorg­kaart is nog onvol­le­dig, maar in ont­wik­ke­ling.
Heb jij hulp gezocht en goe­de erva­rin­gen met een bepaal­de pro­fes­si­o­nal of orga­ni­sa­tie, laat het ons dan weten via het con­tact­for­mu­lier.Dren­the
Fle­vo­land
Fries­land
Gel­der­land
Gro­nin­gen
Lim­burg
Noord-Bra­bant
Noord-Hol­land
Over­ijs­sel
Utrecht
Zee­land
Zuid-Hol­landDren­the


Kim Vos-Snip­pe
Con­su­lent Sek­su­e­le Gezond­heid NVVS
Sen­su­ca­re -prak­tijk voor sek­su­o­lo­gie
Kla­zien­a­veen
www.sensucare.com


Fle­vo­landMar­lies Kuijt
Sek­su­o­loog NVVS
Alme­re
seksuologiepraktijkalmere.nl

Fries­land


A. Hoeks­tra
GZ-Psy­cho­loog
vnn.nl
novae.nu

Irma van Steijn
Psycholoog/Seksuoloog
Leeu­war­den
maarsinghenvansteijn.nlGel­der­land


Geke Nijs­se
Ver­pleeg­kun­di­ge Ver­sla­vings­zorg
Arn­hem
iriszorg.nl

Jere­my Hes­hof
Therapeut/relatietherapeut met regi­stra­tie Sek­su­o­lo­gie NVVS
Arn­hem
www.praktijkvoormannen.nl

Arnt Schel­le­kens
Psy­chi­a­ter
Rad­boud Umc, Nij­me­gen
radboudumc.nl

Karin Grin­tjes
Ver­pleeg­kun­dig spe­ci­a­list HIV/Hepatitiszorg
Rad­boud Umc, Nij­me­gen
radboudumc.nlGro­nin­gen


Gert Vels
Sek­su­o­loog
Gro­nin­gen
psyq.nl

Lim­burg


Arthur Kleis­ter­lee
Pre­ven­tie­me­de­wer­ker Ver­sla­vings­zorg
Maas­tricht
mondriaan.eu

Noord-Bra­bant


Bri­git­te Bae­ten
Sek­su­o­loog
Waal­wijk
praktijkbaeten.nl

Noord-Hol­land


Crystal Meth Ano­ny­mous (CMA)
Sup­port­groep – elke zater­dag­mid­dag en dins­dag­avond
Amster­dam
crystalmethanonymous.nl

GGD Amster­dam
Chemsex spreek­uur – elke don­der­dag­avond
Amster­dam
ggd.amsterdam.nl


Stich­ting De Regen­boog
Back on Track chemsex coach
Amster­dam
deregenboog.org

Stich­ting Main­li­ne
Chemsex Drop-in, elke 1e woens­dag van de maand, voor man­nen die gestopt zijn met chems
Amster­dam
mainline.nl


Adrie Heij­nen
Seksuoloog/Huisarts
Amster­dam
seksuologiecentrumamsterdam.nl
huisartsheijnen.nl

Arjan de Meij
Huis­arts
Amster­dam
adamdoctors.nl


Anne Jans­sen
Psy­cho­loog
Poli­kli­niek Hiv en psy­chi­sche pro­ble­men GGZ inGeest, Amster­dam
ggzingeest.nl

Anne­miek Scha­de
Psy­chi­a­ter
Poli­kli­niek Hiv en psy­chi­sche pro­ble­men GGZ inGeest, Amster­dam
ggzingeest.nl


Bau­ke Kort­le­ve
Psy­cho­the­ra­peut en coa­ching voor LHBT
Pris­ma prak­tijk voor the­ra­pie en coa­ching, Amster­dam
prisma-praktijk.nl

Ben Rue­s­ink
Psy­chi­a­ter, Psy­cho­the­ra­peut & Sek­su­o­loog NVVS
Amster­dam
praktijkruesink.amsterdam


Ceryl Jans­sen
Psycholoog/Seksuoloog NVVS
Amster­dam
seksuologen.nl
ps-sexualtherapie.de


Gui­do Zon­ne­veld
Jelli­nek Out­reach Team
Mentrum/Jellinek, Amster­dam
mentrum.nl
Hans Erik Nobel
Hiv-con­su­lent
DC Kli­nie­ken Oud Zuid, Amster­dam
dcklinieken.nl

Hans Schuur­man
Psy­cho­loog
Amster­dam
psycholooghansamsterdam.nl


Hen­ri van Til­burg
GZ-Psy­cho­loog
Poli­kli­niek Hiv en psy­chi­sche pro­ble­men GGZ inGeest, Amster­dam
ggzingeest.nl


Jan­tje Reich­ling-de Jong
Psychotherapeut/Seksuoloog
Amster­dam
psycholoog-amsterdam-centrum.praktijkinfo.nl

Jim Jochems
Soci­aal-psy­chi­a­trisch Ver­pleeg­kun­di­ge
Poli­kli­niek Hiv en psy­chi­sche pro­ble­men GGZ inGeest, Amster­dam
ggzingeest.nl


Loek Els­en­burg
Hiv-con­su­lent
DC Kli­nie­ken Oud Zuid, Amster­dam
dcklinieken.nl
Marie­ke Been
Soci­aal-psy­chi­a­trisch Ver­pleeg­kun­di­ge
Poli­kli­niek Hiv en psy­chi­sche pro­ble­men GGZ inGeest, Amster­dam
ggzingeest.nl

Mar­lies Kuijt
Sek­su­o­loog NVVS
Amster­dam
amsterdamseksuoloog.nl


Mar­cel Holt­slag
Gay rela­tie- en psy­cho­trau­ma­the­ra­peut
Amster­dam
marcelholtslag.nl

Mar­tijn Kem­na
GZ-psy­cho­loog (rela­tie­the­ra­peut, spe­ci­a­li­sa­tie PTTS)
Amster­dam
praktijkkemna.nl


Nat­ha­lie Ver­poor­ten
Jelli­nek Out­reach Team
Mentrum/Jellinek, Amster­dam
mentrum.nl


Erik van Beek
Sek­su­o­loog
Haar­lem
sechaarlem.nl


Chris Knor­ren
Ver­sla­vings­coach
Amster­dam
intomeyousee.nlOver­ijs­sel


Mari­on Luns­hof
Ver­pleeg­kun­di­ge MZU
Tac­tus Ver­sla­vings­zorg, Zwol­le
tactus.nl

Mat­thijs Kruk
Psy­cho­loog
Zwol­le
www.mindyoursex.nlUtrecht


Bau­ke Kort­le­ve
Psy­cho­the­ra­peut en coa­ching voor LHBT
Pris­ma prak­tijk voor the­ra­pie en coa­ching, Utrecht
prisma-praktijk.nl
Zee­landZuid-Hol­land


Renée Cie­raad
Soci­aal ver­pleeg­kun­di­ge
Coör­di­na­tie MSM werk­groep, Den Haag
www.seksuelegezondheidhaaglanden.nl