Hier­on­der vind je een over­zicht van professionals/organisaties die bekend zijn met chems en seks en gere­la­teer­de pro­ble­men en behandelingen.

De zorg­kaart is nog onvol­le­dig, maar in ontwikkeling.
Heb jij hulp gezocht en goe­de erva­rin­gen met een bepaal­de pro­fes­si­o­nal of orga­ni­sa­tie, laat het ons dan weten via het con­tact­for­mu­lier.Dren­the
Fle­vo­land
Fries­land
Gel­der­land
Gro­nin­gen
Lim­burg
Noord-Bra­bant
Noord-Hol­land
Over­ijs­sel
Utrecht
Zee­land
Zuid-Hol­landDren­the


Kim Vos-Snip­pe
Con­su­lent Sek­su­e­le Gezond­heid NVVS
Sen­su­ca­re -prak­tijk voor seksuologie
Kla­zien­a­veen
www.sensucare.com


Fle­vo­landMar­lies Kuijt
Sek­su­o­loog NVVS
Alme­re
seksuologiepraktijkalmere.nl

Fries­land


A. Hoeks­tra
GZ-Psycholoog
vnn.nl
novae.nu
Irma van Steijn
Psycholoog/Seksuoloog
Leeu­war­den
maarsinghenvansteijn.nl

[/su_row]Gel­der­land


Geke Nijs­se
Ver­pleeg­kun­di­ge Verslavingszorg
Arn­hem
iriszorg.nl

Jere­my Heshof
Therapeut/relatietherapeut met regi­stra­tie Sek­su­o­lo­gie NVVS
Arn­hem
www.praktijkvoormannen.nl

Arnt Schel­le­kens
Psychiater
Rad­boud Umc, Nijmegen
radboudumc.nl

Karin Grin­tjes
Ver­pleeg­kun­dig spe­ci­a­list HIV/Hepatitiszorg
Rad­boud Umc, Nijmegen
radboudumc.nlGro­nin­gen


Gert Vels
Seksuoloog
Gro­nin­gen
psyq.nl

Lim­burg


Arthur Kleis­ter­lee
Pre­ven­tie­me­de­wer­ker Verslavingszorg
Maas­tricht
mondriaan.eu

Noord-Bra­bant


Bri­git­te Baeten
Seksuoloog
Waal­wijk
praktijkbaeten.nl
Chris­ta Betz
MW/VO/Seksuoloog NVVS
seksuoloogbreda.nl
Bram Peters
Behan­de­laar sek­su­e­le gezond­heid en Diversiteit
JIJ­Sek­su­o­lo­gen, Loon op Zand
jij­sek­su­o­lo­gen

Wil­lem Peters-Schrama
Seksuoloog/Psycholoog
JIJ­Sek­su­o­lo­gen, Loon op Zand
jij­sek­su­o­lo­genNoord-Hol­land


Crystal Meth Ano­ny­mous (CMA)
Sup­port­groep – elke zater­dag­mid­dag en dinsdagavond
Amster­dam
crystalmethanonymous.nl

GGD Amster­dam
Chemsex spreek­uur – elke donderdagavond
Amster­dam
ggd.amsterdam.nl


Stich­ting De Regenboog
Back on Track chemsex coach
Amster­dam
deregenboog.org

Stich­ting Mainline
Chemsex Drop-in, elke 1e woens­dag van de maand, voor man­nen die gestopt zijn met chems
Amster­dam
mainline.nl


Adrie Heij­nen
Seksuoloog/Huisarts
Amster­dam
seksuologiecentrumamsterdam.nl
huisartsheijnen.nl


Anne Jans­sen
Psycholoog
Poli­kli­niek Hiv en psy­chi­sche pro­ble­men GGZ inGeest, Amsterdam
ggzingeest.nl

Anne­miek Schade
Psychiater
Poli­kli­niek Hiv en psy­chi­sche pro­ble­men GGZ inGeest, Amsterdam
ggzingeest.nl


Bau­ke Kortleve
Psy­cho­the­ra­peut en coa­ching voor LHBT
Pris­ma prak­tijk voor the­ra­pie en coa­ching, Amsterdam
prisma-praktijk.nl

Ben Rue­s­ink
Psy­chi­a­ter, Psy­cho­the­ra­peut & Sek­su­o­loog NVVS
Amster­dam
praktijkruesink.amsterdam


Ceryl Jans­sen
Psycholoog/Seksuoloog NVVS
Amster­dam
seksuologen.nl
ps-sexualtherapie.de

 


Hans Erik Nobel
Hiv-consulent
DC Kli­nie­ken Oud Zuid, Amsterdam
dcklinieken.nl   

Hans Erik Nobel
Con­su­lent Sek­su­e­le Gezondheid
psga.nl 


Hans Schuur­man
Psycholoog
Amster­dam
psycholooghansamsterdam.nl


Hen­ri van Tilburg
GZ-Psycholoog
Poli­kli­niek Hiv en psy­chi­sche pro­ble­men GGZ inGeest, Amsterdam
ggzingeest.nl


Jan­tje Reich­ling-de Jong
Psychotherapeut/Seksuoloog
Amster­dam
psycholoog-amsterdam-centrum.praktijkinfo.nl

Jim Jochems
Soci­aal-psy­chi­a­trisch Verpleegkundige
Poli­kli­niek Hiv en psy­chi­sche pro­ble­men GGZ inGeest, Amsterdam
ggzingeest.nl


Loek Els­en­burg
Hiv-consulent
DC Kli­nie­ken Oud Zuid, Amsterdam
dcklinieken.nl
Marie­ke Been
Soci­aal-psy­chi­a­trisch Verpleegkundige
Poli­kli­niek Hiv en psy­chi­sche pro­ble­men GGZ inGeest, Amsterdam
ggzingeest.nl

Mar­lies Kuijt
Sek­su­o­loog NVVS
Amster­dam
amsterdamseksuoloog.nl


Mar­cel Holtslag
Gay rela­tie-en psychotraumatherapeut
Amsterdam
marcelholtslag.nl 


Paul
Psy­cho­loog
Jelli­nek Jacob Obrecht­straat, Amsterdam
jellinek.nlNik­ki
Ver­pleeg­kun­dig spe­ci­a­list GGZ
Jelli­nek Jacob Obrecht­straat, Amsterdam
jellinek.nl 

 


Nat­ha­lie Verpoorten
Jelli­nek Out­reach Team
Mentrum/Jellinek, Amster­dam
mentrum.nl


Erik van Beek
Seksuoloog
Haar­lem
sechaarlem.nl


Chris Knor­ren
Verslavingscoach
Amster­dam
intomeyousee.nlOver­ijs­sel


Mari­on Lunshof
Ver­pleeg­kun­di­ge MZU
Tac­tus Ver­sla­vings­zorg, Zwolle
tactus.nl

Mat­thijs Kruk
Psy­cho­loog
Zwol­le
www.mindyoursex.nlUtrecht


Bau­ke Kortleve
Psy­cho­the­ra­peut en coa­ching voor LHBT
Pris­ma prak­tijk voor the­ra­pie en coa­ching, Utrecht
prisma-praktijk.nl
Zee­landZuid-Hol­land


Renée Cie­raad
Soci­aal verpleegkundige
Coör­di­na­tie MSM werk­groep, Den Haag
www.seksuelegezondheidhaaglanden.nl